Thuisbevalling

Thuisbevalling

Wanneer je thuis bevalt, schakelt de verloskundige in principe de kraamzorg in. Zij kan vaststellen in welke fase de bevalling zich bevindt. Wat is de rol van de kraamverzorgende bij een thuisbevalling?

Zodra de kraamverzorgende er is zet zij, als dit nog niet gedaan is, alles klaar voor de bevalling. Verder ondersteunt zij de kraamvrouw en haar partner tijdens de bevalling en zorgt ze voor een zoveel mogelijk ontspannen sfeer. De kraamverzorgende assisteert de verloskundige tijdens de bevalling maar verricht zelf geen medische handelingen.

Direct na de bevalling verzorgt de kraamverzorgende de kraamvrouw en haar baby. Zij houdt de eerste uren na de geboorte de gezondheidssituatie van beiden goed in de gaten. Daarnaast helpt ze je op weg door praktische adviezen te geven over de verzorging van je baby.
Afhankelijk van het tijdstip van je bevalling, blijft de kraamverzorgende in ieder geval tot 2 uur na de geboorte van de placenta. Deze uren vallen onder de uren voor partusassistentie. Indien de bevalling ’s nachts heeft plaatsgevonden zal de kraamverzorgende na deze twee uur naar huis gaan. Is je kindje overdag geboren, dan zal de kraamverzorgende langer blijven. Deze uren vallen dan onder de uren voor kraamzorg. 

Wil je al eerder een kraamverzorgende tijdens je bevalling?

De verloskundige bepaalt in principe wanneer de kraamverzorgende gebeld moet worden. Jij en je partner hebben hier natuurlijk wel invloed op. Als jullie vinden dat er ondersteuning nodig is, kun je de verloskundige vragen eerder naar Careyn Kraamzorg te bellen. De kraamverzorgende komt dan in een eerder stadium van de bevalling om jou en je partner te ondersteunen (vervroegde partusassistentie). Er is dan altijd iemand bij jullie in de buurt, ook als de verloskundige nog weg moet.

In samenwerking met een aantal verloskundigen in het Westland heeft Careyn Kraamzorg afspraken gemaakt voor vervroegde partusassistentie. In overleg met jullie roept de verloskundige een kraamverzorgende van Careyn op als de weeën op gang zijn gekomen. De kraamverzorgende zorgt dan voor persoonlijke begeleiding tijdens de bevalling.

Als je gebruik maakt van vervroegde partusassistentie worden geen kraamzorguren ‘verspild’. Sinds januari 2007 is er het Landelijk Indicatie Protocol. Hierin zijn de uren voor assistentie bij de bevalling gescheiden van de kraamzorg uren. De uren van vroegtijdige patusassistentie vallen onder ‘assistentie bij de bevalling’.