Cliënten en leerlingen

Cliënten en leerlingen

Careyn Kraamzorg is een Calibris erkend leerbedrijf voor het opleiden van kraamverzorgenden. Onze cliënten kunnen dit merken want:

  • alle gezinnen krijgen met een kraamverzorgende te maken die recentelijk is bijgeschoold;
  • een aantal gezinnen krijgt met een leerling-verzorgende te maken die bezig is met de praktijkopleiding;
  • een aantal gezinnen krijgt naast de kraamverzorgende te maken met een stagiaire die bezig is met de praktijkperiode voor de voltijdse opleiding.

Wat betekent dat voor de kwaliteit van de zorg?

Het feit dat Careyn Kraamzorg een leerbedrijf is betekent, dat onze cliënten op een hogere kwaliteit van zorg kunnen rekenen. Indien je als cliënt met een leerling te maken krijgt, betekent het bovendien:

1. Meer zorg

Er is zowel een gediplomeerde kraamverzorgende als een leerling-kraamverzorgende in het gezin aan het werk.

2. Up-to-date zorg

Je ontvangt kraamzorg volgens de laatste theoretische en praktische inzichten op het gebied van kraamzorg. Zeker van de kraamverzorgenden die de student begeleiden mag je verwachten dat zij hun vak in de volle breedte tot in de puntjes verstaan.

3. Gemotiveerde zorg

Uit ervaring weten wij dat studenten uitermate gemotiveerd zijn om tijdens hun praktijkleerperiode goede prestaties neer te zetten. Zij worden daar immers ook op beoordeeld.

Dankjewel!

We stellen je gastvrijheid, om onze leerlingen het vak te laten leren enorm op prijs. Zo lever ook jij een bijdrage om goede kraamzorg in de toekomst te kunnen verlenen!