33 weken zwanger
33 weken zwanger

33 weken zwanger

Heb je inmiddels de behoefte om klaar te zijn met alle voorbereidingen? In de volksmond noemen we dit nesteldrang. De babykamer is klaar, het bedzeiltje kun je nu op de matras leggen mochten de vliezen breken en bij Medipoint kun je drie weken voor de uitgerekende datum onder meer de bedverhogers en ondersteek lenen.

Borstvoeding en partners

5-90-250Partners ervaren borstvoeding in sommige gevallen als 'iets voor vrouwen' waar zij buiten staan. Toch is borstvoeding ook een zaak van de partner. Je partner kan een belangrijke rol spelen bij het (blijven) geven van borstvoeding, door erbij te zijn en praktische hulp te bieden. Verder kan je partner de baby na de voeding verschonen, broertjes of zusjes erbij betrekken en het voeden vastleggen op foto of film. Daarnaast is het belangrijk dat je partner je mentale ondersteuning biedt door waardering uit te spreken, aandacht te geven en je gerust te stellen. Veel vrouwen hechten grote waarde aan de mening van een partner. Borstvoeding is het waard om er ook een zaak van de partner van te maken. Het is een natuurlijke investering in de gezondheid van jouw en je baby en het is nog een prachtig plaatje om naar te kijken ook!

Zwangerschapsverlof

6-verlof2Een vrouwelijke medewerker heeft in verband met haar bevalling recht op een zwangerschaps- en bevallingsverlof van in totaal zestien weken. Tijdens dat verlof heb je recht op een uitkering die net zo hoog is als het Ziektewetdagloon, ofwel 100% van het salaris (tot het maximum dagloon). De uitkering wordt in beginsel via de werkgever aangevraagd, uiterlijk twee weken voor de ingangsdatum van het verlof. Bij de aanvraag moet een zogenaamde zwangerschapsverklaring worden overgelegd. De uitkering kan via de werkgever worden uitbetaald of rechtstreeks door UWV. Lees meer op rijksoverheid.nl

Duur van het verlof

Kijk je al uit naar je verlof? Je kunt tussen zes tot vier weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum stoppen met werken. Vanaf vier weken voor de uitrekendatum mag je zelfs niet meer werken. In een dienstverband heb je altijd recht op zestien weken verlof, waarvan tien weken na de bevalling. Ben je bijvoorbeeld zes weken van tevoren gestopt met werken en is de baby twee weken te laat, dan worden er twee weken bij de tien verlofweken die nog over zijn opgeteld.

Ziekte

Als je voorafgaand aan het zwangerschapsverlof of na het bevallingsverlof ziek bent vanwege zwangerschap of bevalling, dan heb je recht op een Ziektewetuitkering. Deze uitkering is 100% van het dagloon (tot het maximum dagloon).

Zelfstandigen

Ben je als zwangere vrouw verzekerd voor de Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (WAZ)? Dan heb je ook recht op minstens zestien weken uitkering in verband met de bevalling. Twee weken voor de bevallingsdatum moet de uitkering worden aangevraagd. De uitkering bedraagt maximaal het minimumloon. Het verlof kan tussen vier en zes weken voor de uitgerekende datum ingaan.

Als zelfstandige kun je er, onder bepaalde voorwaarden, ook voor kiezen om de WAZ-uitkering te gebruiken voor vervanging. Dan wordt de uitkering, vermeerderd met werkgeverspremies, rechtstreeks uitbetaald aan het uitzend- of detacheringsbureau dat de vervanger ter beschikking stelt. Meer informatie vind je hier.

Korte zwangerschapscursus

6-Goed Bevallen-250Ben je toch nog wat onzeker? Ben je vergeten een zwangerschapscursus te volgen? Of is dit niet je eerste kindje en wil je het liefst toch je kennis nog even opfrissen? In de 2-delige cursus Goed Bevallen bieden we de essentiële informatie rondom uw bevalling.

Voor meer informatie of aanmelding klik hier of bel 088 – 123 99 88.