Disclaimer

Disclaimer

Careyn Kraamzorg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden – informatie op de website en in de e-mailnieuwsbrieven van Careyn Kraamzorg.