Nieuws
12 aug, 2017

Certificaat Zorg voor Borstvoeding behaald

Eenmaal per drie jaar wordt door de stichting Zorg voor borstvoeding gemeten of wij als Careyn Kraamzorg nog voldoen aan de gestelde normen voor het WHO/UNICEF certificaat Zorg voor Borstvoeding. Zij kwamen gelukkig tot een positief besluit en het certificaat is ons weer toegekend voor de komende twee jaar!

De ‘Tien vuistregels voor het welslagen van de borstvoeding’ vormen de basis voor de beoordeling en de uiteindelijke toekenning van het certificaat.

Om te onderzoeken of Careyn Kraamzorg aan de eisen voldoet werden diverse personen binnen de organisatie, zoals de regiomanager, één van de lactatiekundige en meerdere kraamverzorgenden stevig aan de tand gevoeld. Maar ook buiten de organisatie wordt er uitgebreid met zwangere vrouwen en kraamvrouwen gesproken over onze werkwijzen rondom borstvoeding.

Het resultaat van dit onderzoek heeft geleid tot een positief besluit tot de toekenning van het WHO/UNICEF certificaat Zorg voor Borstvoeding voor Careyn Kraamzorg voor de komende twee jaar.