Nieuws
15 jun, 2015

Certificaat Zorg voor borstvoeding behaald!

Eenmaal per drie jaar wordt door de stichting Zorg voor borstvoeding gemeten of wij als Careyn Kraamzorg nog voldoen aan de gestelde normen voor het WHO/UNICEF certificaat Zorg voor Borstvoeding. Zij kwamen gelukkig tot een positief besluit en het certificaat is ons weer toegekend tot mei 2019!

In mei van dit jaar gingen wij weer op voor de hercertificering. De ‘Tien vuistregels voor het welslagen van de borstvoeding’ vormen de basis voor de beoordeling en de uiteindelijke toekenning van het certificaat.

Om te onderzoeken of Careyn Kraamzorg aan de eisen voldoet werden diverse personen binnen de organisatie, zoals de regiomanager, één van de lactatiekundige en meerdere kraamverzorgenden stevig aan de tand gevoeld. Maar ook buiten de organisatie wordt er uitgebreid met zwangere vrouwen en kraamvrouwen gesproken over onze werkwijzen rondom borstvoeding.

Het resultaat van dit onderzoek heeft geleid tot een positief besluit tot de toekenning van het WHO/UNICEF certificaat Zorg voor Borstvoeding tot mei 2019 voor Careyn Kraamzorg.