Nieuws
30 mrt, 2016

Gebruik Smartphones in het gezin

De Smartphone is voor velen niet meer weg te denken. Ook Careyn Kraamzorg heeft aan al haar kraamverzorgenden een Smartphone uitgereikt om de administratieve processen rondom de kraamzorg en het onderling contact met collega’s te vergemakkelijken.

Uiteraard houden we nauw in de gaten of het gebruik van de telefoons schadelijk is voor het gezin en de baby in het bijzonder. Smartphones zenden namelijk elektromagnetische straling uit. Wetenschappelijk onderzoek heeft tot nu toe alleen uitgewezen dat deze straling zorgt voor opwarming van lichaamsdelen die dicht bij de telefoon zijn. Deze opwarming vormt bij normaal gebruik van de telefoon  geen gevaar voor de gezondheid. Er zijn op dit moment nog aanvullende onderzoeken gaande m.b.t.  eventuele andere schadelijke gevolgen voor de gezondheid van kinderen en volwassenen.  

Wij volgen de uitkomsten van deze onderzoeken en zullen eventuele richtlijnen die hier uit voortkomen vanzelfsprekend implementeren. Uiteraard gaan onze kraamverzorgenden verantwoord met de Smartphones om en houden deze zoveel mogelijk uit de buurt van de baby.