Nieuws
11 mrt, 2014

Nuclear Security Summit 2014

Op maandag 24 en dinsdag 25 maart a.s. is de internationale conferentie, de Nuclear Security Summit (NSS) in het World Forum in Den Haag. Wereldleiders en delegaties uit meer dan 50 landen komen bijeen om afspraken te maken over het voorkomen van nucleair terrorisme.

De NSS is de grootste top die ooit in Nederland is georganiseerd. Voor een goed verloop van deze top zijn van zaterdag 22 maart tot en met dinsdag 25 maart veiligheids- en verkeersmaatregelen van kracht. Diverse wegen rond het World Forum in Den Haag zijn afgesloten deze dagen.

Verder zijn de wegen in en rond Den Haag extra druk en in bepaalde straten gelden parkeerverboden.

Indien u in Den Haag woont en uw bevalling en/of kraamtijd in deze periode valt kan het mogelijk lastig zijn voor onze kraamverzorgende om uw woning te bereiken. Uiteraard doen wij ons uiterste best om vertraging te voorkomen. Zo zijn onze kraamverzorgenden goed geinformeerd en geinstrueerd en staan er extra medewerkers op wacht in betreffende gebieden. Toch kan het zijn dat de kraamverzorgende vertraging oploopt en wellicht aangepaste werktijden met u moet afspreken. Wij hopen dat u hiervoor begrip heeft. 

Indien uw uitgerekende bevallingsdatum rond deze periode ligt, is ons advies om de verloskundige hier tijdig over te informeren. En als de daadwerkelijk bevalling zich aandient de verloskundige op tijd te bellen. Vanuit onze organisatie hebben wij de verloskundigen zelf ook verzocht om eerder contact met ons op te nemen indien assistentie bij de bevalling door een kraamverzorgende gewenst is.

Meer informatie omtrent de NSS en de genomen maatregelen vindt u op www.vanAnaarBeter.nl.