Nieuws
26 nov, 2015

Ook voor 2016 contractafspraken met alle zorgverzekeraars

Kraamzorg en bevallingsassistentie vallen binnen de basiszorg, waarvoor iedereen in Nederland automatisch verzekerd is via de verplichte basisziektekostenverzekering. Careyn Kraamzorg heeft met alle Nederlandse zorgverzekeraars contractafspraken. Dat betekent dat je altijd kunt inschrijven bij ons, ongeacht welke verzekeraar. Ook voor 2016 zijn er weer contractafspraken met de diverse zorgerzekeraars.

Aanmelden via de zorgverzekeraar

In de meeste gevallen kan je je rechtstreeks bij Careyn Kraamzorg aanmelden voor kraamzorg en hoeft dit niet eerst via de verzekeraar te lopen.
Sommige (zorg)verzekeraars hanteren echter wel de procedure dat je je eerst bij hen aanmeldt voor kraamzorg, waarna zij je aanmelding aan ons doorgeven. Kijk op onze pagina overzicht verzekeraars als je wilt weten om welke verzekeraars het gaat.