Nieuws
28 okt, 2014

Stichting District Verloskundig Platform Rijnmond een feit

Rotterdam-Rijnmond staat model voor vergaande samenwerking binnen de geboortezorg om daarmee de kwaliteit van de geboortezorg te verbeteren. Meer dan 45 organisaties uit de hele geboorteketen hebben de krachten gebundeld in Stichting District Verloskundig Platform (DVP) Rijnmond. Tijdens een feestelijk symposium presenteerde het DVP Rijnmond donderdagavond 16 oktober zijn visie, resultaten en successen voor ruim 100 professionals uit de geboorteketen.

Gezamenlijke ambitie

Dagvoorzitter Annelies de Vries van ZorgImpuls schetste helder de aanloop tot de formele organisatie DVP Rijnmond. Duidelijk was dat de kernpartners in samenwerking met ActiZ Geboortezorg en ZorgImpuls voortvarend en met gezamenlijke ambitie aan de slag zijn gegaan om het DVP Rijnmond te realiseren. Chiel Bos van het College Perinatale Zorg benadrukte dat het niet alleen om het oprichten van een organisatie gaat, maar om het bij elkaar brengen van de professionals die de geboortezorg ook daadwerkelijk verlenen.

Resultaten en successen

De meerwaarde van de regionale samenwerking blijkt uit de resultaten en successen die in korte tijd behaald zijn. Bijvoorbeeld de samenwerking tussen een groot aantal kraamzorgorganisaties in de regio Rijnmond en een richtlijn voor verzoeken van cliënten buiten de landelijke samenwerkingsafspraken in de verloskundige keten (VIL). De ontwikkeling van zorgpaden, die in volle gang is. En de regionale samenwerkingsafspraken met de ambulancezorg.

Stichting DVP Rijnmond

De kernpartners van het DVP Rijnmond hebben de afgelopen periode intensief samengewerkt met  Marlies Buurman en Loubna Boufrach, beiden senior beleidsadviseurs bij ActiZ Geboortezorg. Met hun expertise zijn de stichting en daarbij behorende statuten, het deelnemersreglement en de Moederraad vormgegeven. Loubna lichtte het proces en de resultaten toe waarbij de rode draad steeds is geweest:  “Klein beginnen….groot worden!”
Ook werd het Dagelijks Bestuur door haar voorgesteld waarbij duidelijk werd dat men, met de Vergadering van Deelnemers de ambitie heeft om de regionale samenwerking verder vorm te geven.
Het motto van deze avond was: ”We zijn van de kade!” Hans Reinold, lid van het Dagelijks Bestuur verwoordde zijn bijdrage daarin als volgt: “Mijn rol heeft iets weg van een buitenboordmotor: hard werken om hard te gaan!”.

Moederraad

Enthousiast reageerden de deelnemers van het symposium op de introductie van de leden van de Moederraad, die vanuit hun eigen ervaringen met het DVP Rijnmond meedenken en adviseren over verbeteringen in de geboortezorg. “Ik heb met twee thuisbevallingen en één in het ziekenhuis veel ervaring met geboortezorg en denk graag mee over de toekomst!”, aldus raadslid Miranda Kila. Waarop Karin Fredrikze, tevens lid van de Moederraad vervolgde: “Ik hoop een stem te zijn voor andere vrouwen in de regio”.

Afsluiting

Het symposium werd afgesloten met dankbetuigingen aan alle betrokkenen bij de oprichting van het DVP.

Meer weten?

Voor meer informatie over het DVP Rijnmond kunt u contact opnemen met het DVP Rijnmond via blokje Annelies  Het symposium krijgt zonder meer een vervolg. Wij houden u hiervan op de hoogte.