ZZP

Careyn Kraamzorg maakt ook wel eens gebruik van freelance werkende kraamverzorgenden, de zogenaamde ‘zelfstandigen zonder personeel’ ofwel ZZP-ers. Daarvoor hanteert Careyn Kraamzorg de volgende regels:

De afspraken met deze freelancers worden schriftelijk vastgelegd in de vorm van een overeenkomst van opdracht.
Jaarlijks vindt er een gesprek plaats in het kader van relatiemanagement. Dit gebeurt in de eigen tijd van de freelancer.
Om de kwaliteit van de freelance kraamverzorgende te “toetsen” wordt er jaarlijks een praktijktoets afgenomen net als bij de kraamverzorgenden in loondienst.
Facturen van freelancers worden binnen 1 maand na ontvangst betaald.