Hielprik en gehoorscreening

Hielprik en gehoorscreening

Sinds 1974 wordt bij vrijwel alle pasgeborenen in Nederland een hielprik gedaan, waarbij wat bloed wordt afgenomen om onderzoek te doen naar een aantal stofwisselingsziekten die de ontwikkeling van een kind ernstig kunnen schaden.
Om zo vroeg mogelijk te weten of een kind goed hoort, wordt er eveneens een gehoorscreening gedaan.

In Zuid-Holland worden de testen afhankelijk van je woonplaats door verschillende partijen uitgevoerd, hetzij door medewerkers van het consultatiebureau, medewerkers van Careyn Jeugd en Gezin of verloskundigen.

Meer informatie op vind je op de website van Careyn onder jeugd en gezin/consultatiebureau-0-4-jaar.

In Breda en omgeving worden alle hielprikken en de neonatale gehoorscreening door Careyn Kraamzorg Breda verzorgd. Voor de gehoorscreening is Careyn Kraamzorg Breda uitgenodigd door de Nederlandse Stichting voor Dove en Slechthorende Kinderen.

Met dit exclusief stukje dienstverlening biedt Careyn Kraamzorg een compleet en kwalitatief hoogwaardig kraamzorgpakket. De hielprik en de gehoortest worden verzorgd door een speciaal daartoe opgeleid team kraamverzorgenden.

Hielprik

Vlak na de geboorte komt een uitvoerende thuis langs om de zogenaamde hielprik bij je pasgeboren kindje af te nemen. Als het kindje nog in het ziekenhuis ligt, wordt de hielprik daar gedaan. Er worden enkele druppels bloed afgenomen die worden onderzocht op de aanwezigheid van bepaalde aangeboren stofwisselingsziekten.

Snelle opsporing van deze ziekten is van groot belang om schade aan de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van het kindje te voorkomen of te beperken. De ziekten zijn bij vroege ontdekking goed te behandelen, bijvoorbeeld met een dieet (PKU) of medicijnen (CHT en AGS).
Meer informatie is te vinden, bijvoorbeeld op welke ziektes het bloed wordt getest, vind je op de website van het RIVM.

Onderzoek en uitslag

Het bloed dat bij het kindje is afgenomen wordt in een laboratorium onderzocht. Als de hoeveelheid afgenomen bloed te weinig blijkt voor het onderzoek, wordt de hielprik overgedaan. Als je binnen vijf weken geen bericht over de uitslag ontvangt, kan ervan uitgegaan worden dat de uitslag goed is.
Soms kan de uitslag niet meteen met zekerheid worden vastgesteld. In dat geval wordt een tweede hielprik afgenomen, meestal binnen twee weken na de eerste hielprik. Over de uitslag van dit tweede onderzoek krijg je wel altijd bericht.

Privacy

De persoonsgegevens en de medische gegevens van het bloedonderzoek worden opgenomen in een register waarop de Wet persoonsregistratie van toepassing is. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Neonatale gehoorscreening

Je zingt liedjes en praat lieve woordjes tegen je pasgeboren baby, maar hoort je kleintje je eigenlijk wel? Kinderen die zachte geluiden op alle toonhoogten niet goed horen, missen de voorwaarde om op een spontane manier te leren praten. Om te bepalen of je kindje goed hoort, krijgt het in de eerste levensmaand een gehoortest.

In de eerste maand

De zogeheten Neonatale Gehoorscreening wordt al in de eerste levensmaand afgenomen om een eventuele gehoorstoornis al op zeer jonge leeftijd te ontdekken. Tot voor kort werd bij baby’s van 9 maanden een gehoortest afgenomen. Uit onderzoek blijkt echter dat de behandeling van een gehoorstoornis het meeste effect heeft als we hier al eerder meer beginnen. Al vóór de leeftijd van 6 maanden.

Verloop test

De baby krijgt een klein dopje in het oor of drie plakkertjes rondom het oor. Deze zijn verbonden met een meetapparaatje dat het gehoor van de baby meet. Beide oortjes worden apart getest, wat hoogstens enkele minuten duurt.

De testresultaten worden direct met de ouder besproken. Geeft de eerste test geen duidelijkheid, dan wordt een tweede afspraak gemaakt. De gehoortest kan twee keer worden herhaald. Geeft ook de derde test geen duidelijkheid over het gehoor van je kindje, dan wordt een onderzoek bij een audiologisch centrum geadviseerd. Het wil dan overigens nog niet zeggen dat je baby niet goed hoort. De meting kan mislukt zijn of er kan sprake zijn van tijdelijk gehoorverlies.