Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Het is verstandig om je voor de vierde maand aan te melden, zodat je verzekerd bent van zorg. Je hebt dan nog een paar weken de tijd om de aanmelding definitief te maken.
In beginsel heb je recht op 49 uur als je borstvoeding geeft en 45 uur als je kiest voor flesvoeding (dit volgens het Landelijk indicatie protocol). Bij het intakegesprek wordt dit met je doorgenomen. Er kunnen op dat moment al redenen bestaan om het aantal uren te verhogen. Ook na de bevalling en tijdens de zorg kunnen de uren in overleg met jou en de verloskundige worden aangepast aan de situatie die dan geldt. Je kunt dus nooit van te voren precies weten op hoeveel uur kraamzorg je uiteindelijk recht hebt. Eventuele ziekenhuisdagen worden in mindering gebracht op de totale zorgduur.
Je kunt de naam van je vorige kraamverzorgenden opgeven. Indien deze kraamverzorgende beschikbaar is, proberen wij rekening mee te houden met je voorkeur. Wij kunnen helaas echter niets garanderen.
Dit is op zich niet een kerntaak van een kraamverzorgende. Als de kraamverzorgende toevallig op die tijden bij je is, kan zij dit eventueel wel doen, maar dit betekent wel dat zij andere taken moet laten liggen.
Voor een tweeling zijn meer uren beschikbaar. Denk er wel aan dat eventuele ziekenhuisdagen in mindering worden gebracht op de totale zorgduur.
Nee, niet automatisch. Het hangt van de verzekeraar en je polis af of een kraampakket vergoed wordt. Je dient het kraampakket zelf aan te vragen bij je verzekeraar.
Afhankelijk van de afspraak tussen Careyn Kraamzorg en je zorgverzekeraar en/of de inhoud van jouw verzekeringspolis, ontvang je van ons een factuur. Indien je aanvullend verzekerd bent, adviseren wij je de factuur bij je verzekeraar te declareren. Afhankelijk van je polis vergoedt je verzekeraar de kosten in z’n geheel of gedeeltelijk. Neem hiervoor contact op met je zorgverzekeraar.
Voor vragen over de inhoud van de factuur kun je bellen of mailen naar de klantenservice: contact@careyn.nl, dagelijks bereikbaar of telefoonnummer: 088-1239988. Ook voor vragen over een ontvangen herinnering, aanmaning, dubbele factuur, aanvraag voor een betalingsregeling, uitstel van betaling of terugvorderen van een teveel betaald bedrag, kan je opsturen naar bovenstaand mailadres of kan je bellen naar bovenstaand telefoonnummer. 
Dit is mogelijk als u aan de volgende criteria voldoet:Je bent binnen de EU-gemeenschap bij een erkende verzekeringsmaatschappij voor medische kosten verzekerd. Dit mag geen reisverzekering zijn. Je verzekeraar heeft met ons een contract of is bereid de kosten rechtstreeks aan ons te vergoeden (hiervoor is een rechtstreekse, schriftelijke bevestiging van je verzekeraar nodig). Wanneer niet aan bovenstaande criteria voldaan wordt, dien je een voorschot te betalen. In dat geval kan je telefonisch contact opnemen met onze afdeling Cliëntenservice: 088-1239999 of een e-mail sturen aan info@careynkraamzorg.nl.