Hoeveel uur (LIP)

Hoeveel uur (LIP)

Sinds 2007 werken alle kraamcentra in Nederland verplicht met het Landelijk Indicatie Protocol Kraamzorg. Dit protocol voorziet in zorg op maat. Aan de hand van een indicatieformulier worden de uren kraamzorg vastgesteld ofwel geïndiceerd. De indicatiestelling vindt op meerdere momenten plaats; tijdens de intake, direct na de bevalling en tijdens de kraamperiode zo vaak als daar aanleiding voor is. De verloskundige of huisarts is formeel verantwoordelijk voor de indicatiestelling en de daaraan gekoppelde zorguren. Careyn Kraamzorg is verantwoordelijk voor de levering van de geïndiceerde uren. De uren voor bevallingsassistentie staan los van de geïndiceerde uren.

Indicatiestelling

Als alles bij de bevalling goed verloopt, krijg je kraamzorg met een basisomvang van 49 of 45 uur afhankelijk van het soort voeding dat de baby krijgt. Dit is het zogenaamde basispakket. Het basispakket bij borstvoeding bedraagt 49 uur. Het basispakket bij flesvoeding bedraagt 45 uur. Deze uren worden over 8 dagen verdeeld, gerekend van de eerste geboortedag. De verdeling van uren gaat in overleg met de kraamverzorgende. Afhankelijk van je persoonlijke situatie kunnen er uren bijkomen of afgaan. Er wordt gekeken naar wat nodig is voor jou als moeder, voor je kind en voor je gezin. Vervolgens komen de afgesproken uren in de zorgovereenkomst (indicatieformulier), die zowel door de cliënt als de zorgconsulent wordt ondertekend. In de kraamweek zal de verloskundige het indicatieformulier ondertekenen wanneer het aantal te leveren kraamzorguren aangepast wordt.

Herindicatie

De afgesproken zorguren op de zorgovereenkomst kunnen op indicatie worden herzien en aangepast. De kraamverzorgende heeft een signalerende taak bij deze herindicatie. Direct na de bevalling en/of op de 3e dag na de bevalling, kunnen de uren worden bijgesteld in overleg met de verloskundige (of huisarts). Er kunnen zich wijzigingen in de situatie van het kind de moeder en/of de omgeving voordoen, waardoor er meer, minder of gespecialiseerde kraamzorg nodig is. De aard en de omvang van de kraamzorg wordt dan bijgesteld.