Kosten

Kosten

Basisverzekering

Kraamzorg en bevallingsassistentie vallen binnen de basiszorg, waarvoor iedereen in Nederland automatisch verzekerd is via de verplichte basis ziektekostenverzekering. De factuur voor deze zorgkosten sturen wij direct naar je zorgverzekeraar die de betaling regelt. Naast deze basiszorgkosten geldt wel nog een wettelijke eigen bijdrage per uur. Afhankelijk van de voorwaarden van je eventuele aanvullende zorgverzekering ontvang je hiervoor een factuur van of Careyn Kraamzorg of je zorgverzekeraar.

Hoeveel kraamzorg gegeven kan worden hangt af van de verzekering én van de indicatie. Elke kraamzorginstelling in Nederland werkt met het Landelijk Indicatie Protocol Kraamzorg. Binnen de (verplichte) basis ziektekostenverzekering bepaalt dit protocol op hoeveel uur kraamzorg je recht hebt. Is er een aanvullende verzekering of wil je zelf voor kraamzorg (bij)betalen, dan kunnen er meer uren of kan er andere zorg gegeven worden.

Alle aanspraken en vergoedingen voor kraamzorg staan vermeld in de polisvoorwaarden van je eigen ziektekostenverzekering. Soms worden speciale zorguren zoals bij bijvoorbeeld adoptie of uitgestelde kraamzorg niet vergoed door je zorgverzekeraar. Ons advies is om dit van te voren goed na te kijken zodat je niet achteraf verrast wordt door een factuur over deze uren.

Aanvullende verzekering

Veel mensen hebben naast hun basisverzekering een aanvullende verzekering afgesloten. De inhoud daarvan verschilt sterk per verzekeraar, ook wat betreft kraamzorg en bevallen. Hiervoor zijn onder andere aanvullend te verzekeren:

 • extra uren kraamzorg bovenop het Landelijk Indicatie Protocol
 • vergoeding van de eigen bijdrage
 • poliklinische bevalling (als je zonder medische indicatie toch in het ziekenhuis wilt bevallen).
 • uitgestelde of verlate kraamzorg, doorgaans maximaal tot 3 maanden na de bevalling.
 • verlengde kraamzorg, d.w.z. kraamzorg aansluitend op de 10 dagen na de bevalling tot een maximaal aantal uur.
 • lactatiekundige zorg.

Vergoedingen

Als je precies wilt weten wat jouw verzekering wel en niet vergoedt, dan kun je hiervoor contact opnemen met je eigen verzekeraar. Ook de website Independer heeft een overzicht van vergoedingen per verzekeraar voor zowel kraamzorg als bevallen in het ziekenhuis: https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/kraamzorg.aspx en https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/bevallen-in-ziekenhuis.aspx. Careyn Kraamzorg is echter niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in deze overzichten.

Eigen bijdrage

Per kraamzorguur en per uur bevallingsassistentie betaal je een wettelijk verplichte eigen bijdrage. Deze wordt aan de cliënt in rekening gebracht door ofwel je zorgverzekeraar ofwel Careyn Kraamzorg. Voor 2018 is de eigen bijdrage door het College van Zorgverzekeraars vastgesteld op € 4,30 per uur. Afhankelijk van je zorgverzekeraar en je eventuele aanvullende pakket wordt dit deels, in zijn geheel of niet vergoed. Het kan zijn dat uw eigen bijdrage vergoed wordt, maar dat u toch een rekening ontvangt van deze eigen bijdrage. U dient uw rekening dan bij de zorgverzekeraar te declareren. 

Poliklinische bevalling

Het kan zijn dat je in overleg met de verloskundige hebt besloten niet thuis maar in het ziekenhuis te bevallen. Als je hiervoor geen medische indicatie hebt, spreken we over een poliklinische bevalling. Hier zijn kosten aan verbonden van € 347,81 (2018). Deze worden door het ziekenhuis in rekening gebracht. Afhankelijk van de zorgverzekeraar en het aanvullende pakket wordt dit al dan niet vergoed.

Kraamzorg voor eigen rekening

Careyn Kraamzorg biedt je de mogelijkheid om voor eigen rekening meer uren kraamzorg of kraamzorg op een ander tijdstip in te kopen. Meer informatie hierover kun je bij onze cliëntenservice opvragen.

Parkeerkosten

De eventuele parkeerkosten die de kraamverzorgende moet maken tijdens de kraamperiode, maken geen onderdeel uit van de vergoeding door je verzekeraar en dien je zelf aan de kraamverzorgende te vergoeden. Uiteraard willen wij deze kosten zo laag mogelijk houden. Is er bijvoorbeeld een gratis parkeergelegenheid binnen 10 minuten loopafstand van je woning dan kun je de  kraamverzorgende vragen daar te parkeren. Soms is het ook mogelijk voor de kraamverzorgende om op de fiets of met het openbaar vervoer te reizen.

Afhankelijk van de gemeente waarin je woont, zijn er wellicht mogelijkheden voor het gebruik van bezoekerskaarten of het aanvragen van ontheffing voor zorgverleners.

De zorgconsulente bespreekt de mogelijkheden met je. In een spoedsituatie, bijvoorbeeld om snel ter ondersteuning bij uw bevalling aanwezig te kunnen zijn, nemen wij eventuele parkeerkosten voor onze rekening.

Annuleringskosten

Je hebt tot 7 dagen na dagtekening van de zorgovereenkomst het recht om je inschrijving ongedaan te maken. Na deze periode worden, bij annulering van de inschrijving, annuleringskosten in rekening gebracht. Indien je in een later stadium annuleert (na de intake), komen hier de kosten voor een telefonische intake of voor een intake huisbezoek bij. Indien de zorgverzekeraar deze kosten niet vergoedt (bijvoorbeeld bij een niet-medische reden of bij een inschrijving bij twee kraamzorgcentra), ontvang je hiervoor zelf de factuur. Zie hiervoor ook de algemene voorwaarden.

In het buitenland verzekerd

Indien je niet verzekerd bent bij een Nederlandse zorgverzekeraar, kun je je onder bepaalde voorwaarden toch inschrijven bij Careyn Kraamzorg. De cliëntenservice kan je hierover informeren.

Tarieven

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt jaarlijks de tarieven voor kraamzorg vast.

De tarieven voor 2018 zijn:

 • Per uur kraamzorg € 47,70 (incl. eigen bijdrage van € 4,30)
 • Per inschrijving € 44,24
 • Per intake thuis € 66,35
 • Per intake telefonisch € 22,13
 • Opstart partus(bevalling)assistentie € 88,48
 • Per uur partus(bevalling)assistentie € 47,70 (incl. eigen bijdrage van € 4,30).

Voor vragen over nota’s of tarieven kun je terecht bij de Zorgadministratie.