Zwangerschap

Zwangerschap

De zwangerschap is een tijd van lichamelijke en emotionele veranderingen. Voor elke vrouw is elke zwangerschap anders. Sommige vrouwen voelen zich beter dan ooit en andere vrouwen hebben klachten. Ook voor de partner is het een bijzondere periode vol trots maar ook van onzekerheid. Klik op onderstaande onderwerpen voor meer informatie over de zwangerschap en alles wat daarmee te maken heeft.
De uitgerekende datum wordt bepaald aan de hand van de eerste dag van de laatste menstruatie. De bevruchting is ongeveer twee weken na de laatste menstruatie geweest, tijdens de ovulatie. Een zwangerschap duurt ongeveer veertig weken, maar de baby is dan eigenlijk pas 38 weken oud. De verloskundige berekent aan de hand van de menstruatiecyclus de uitgerekende datum. Vaak wordt er ook nog een echo gemaakt om de precieze duur van de zwangerschap en de uitgerekende datum vast te stellen. Bij een regelmatige menstruatiecyclus, van ongeveer 28 dagen, kunt u zelf de uitgerekende datum berekenen. Tel hiervoor bij de datum van de laatste menstruatie zeven dagen en negen maanden op.
In Nederland wordt er een onderscheid gemaakt in de begeleiding van de zwangerschap door de verloskundige (of huisarts die zich actief bezig houdt met verloskunde) en de gynaecoloog. De verloskundige begeleidt de zwangerschap van gezonde zwangere vrouwen zonder complicaties. Heeft een zwangere vrouw specialistische hulp nodig, bijvoorbeeld in geval van een tweelingzwangerschap of omdat de zwangere vrouw een bepaalde aandoening heeft, dan wordt de zwangerschap en de bevalling door de gynaecoloog begeleid. Als je bij de verloskundige onder controle bent kan je kiezen waar je wilt bevallen: thuis, in het ziekenhuis of op een andere plek zoals een geboortecentrum. De gynaecoloog begeleidt de specialistische bevalling in het ziekenhuis. De verloskundige en gynaecoloog verrichten in de zwangerschap de controles bij de vrouw. Naast de onderzoeken is er ook gelegenheid om vragen te stellen. Zodra je weet dat je zwanger bent, is het verstandig om zo snel mogelijk een afspraak te maken bij de verloskundige. De eerste afspraak zal tussen de 8e en 10e week van je zwangerschap plaatsvinden.
Naast de aanmelding bij de verloskundige of gynaecoloog, is ook het tijdig aanmelden voor kraamzorg van belang. Naast alle hulp die je mogelijk krijgt van familie of vrienden, kan een goede kraamverzorgende niet ontbreken bij de bevalling en in de kraamperiode. De kraamverzorgende assisteert de verloskundige bij de bevalling. Daarnaast controleert de kraamverzorgende de gezondheid van jou als kraamvrouw en de baby, geeft voorlichting en adviezen en ondersteunt het hele gezin. Ook bij de voeding van de baby speelt ze een grote rol. De kraamverzorgende is tot ongeveer acht dagen bij je thuis. Hierna zijn je partner en jij in staat zelfstandig en met zelfvertrouwen de zorg voor de baby te dragen. Nog niet voor kraamzorg ingeschreven? Aanmelden kan direct via onze site.
In de zwangerschap vinden er een aantal standaard controles plaats. De eerste controle is tussen de 8 en 10 weken van de zwangerschap. Daarna kom je elke 4 tot 6 weken bij de verloskundige of gynaecoloog. Later in de zwangerschap volgen de controles elkaar sneller op.

Eerste controle

De eerste controle zal altijd wat langer duren dan de volgende controles omdat er veel vragen worden gesteld over je gezondheid, de gezondheid van je partner en familieleden. De verloskundige of gynaecoloog informeert naar erfelijke aandoeningen of aangeboren afwijkingen in de families. Ook worden er vragen gesteld over leefomstandigheden en eventuele eerdere zwangerschappen. Naast alle vragen wordt er ook bloedonderzoek gedaan of krijg je een verwijzing mee om bloedonderzoek te laten doen. Ook wordt er een echo gedaan om te kijken hoe ver je precies zwanger bent.

Vervolgcontroles

Elke controle zal de verloskundige of gynaecoloog de bloeddruk meten, de grootte van de baarmoeder bepalen om een indruk te krijgen van de groei van de baby, naar het hartje van de baby luisteren en de ligging van de baby bepalen. Het gewicht van de zwangere vrouw wordt niet meer elke controle bepaald. Soms wordt de urine van de zwangere vrouw gecontroleerd, dit is afhankelijk van bepaalde klachten. Tijdens elke controle wordt geïnformeerd naar klachten en hoe de zwangerschap beleefd wordt. Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Bloedonderzoek

Behalve de standaard onderzoeken die elke controle plaatsvinden, vindt er ook nog bloedonderzoek en echoscopisch onderzoek plaats. Aan het begin van de zwangerschap wordt er wat bloed afgenomen. Dit gebeurt alleen met toestemming. Het doel van het bloedonderzoek is om ziekten bij de baby te voorkomen of tijdig te kunnen behandelen. De verloskundige of gynaecoloog kan je hierover informeren.

Echoscopische onderzoeken in de zwangerschap

In de zwangerschap worden meestal twee echo’s gemaakt: de termijnecho en de 20-weken echo ofwel de screeningsecho. Dit zijn medische echo’s en geen pretecho’s. Bij de termijnecho wordt gekeken wat de zwangerschapsduur en de uitgerekende datum precies is. Ook kan er worden gekeken of er sprake is van één baby of van een meerling. Met de screeningsecho worden alle organen van de baby nagekeken en worden eventuele afwijkingen opgespoord. Naast de organen worden ook de hoeveelheid vruchtwater, de plaats van de placenta en de groei van de baby bekeken. Beide echo’s zijn niet verplicht. De verloskundige of gynaecoloog geeft je hierover uitleg.

Prenataal onderzoek

Prenataal onderzoek, ofwel het onderzoek naar erfelijke en aangeboren afwijkingen, vindt alleen plaats als er een reden voor is. Bijvoorbeeld als er aandoeningen voorkomen in de familie, als je zelf een ziekte hebt of als je medicijnen gebruikt die schadelijk kunnen zijn in de zwangerschap. Ook als je 36 jaar of ouder bent, mag je gebruik maken van prenataal onderzoek. Er zijn verschillende soorten onderzoeken zoals een echo, een vlokkentest of vruchtwaterpunctie. De verloskundige of gynaecoloog kan hierover meer vertellen. Het is belangrijk om goed van te voren na te denken wat het voor jou betekent als na een onderzoek een ongunstige uitslag volgt. Jij en je partner beslissen zelf of je gebruik wilt maken van een onderzoek.
Tijdens de zwangerschap maakt het lichaam een hormoon aan: hCG. Dit is een belangrijke grondstof voor medicijnen die gebruikt worden bij vrouwen die niet zwanger kunnen worden. Dit hormoon is vooral in de eerste zestien weken volop aanwezig in de urine van zwangere vrouwen. Moeders voor Moeders is een organisatie die voor dit doel de urine van zwangere vrouwen ophaalt. Als jij ook wilt helpen, kan je je opgeven zodra je weet dat je zwanger bent. Er zal dan een Moeders voor Moeders medewerkster langskomen. Meer informatie is te vinden op www.moedersvoormoeders.nl.
In de zwangerschap kan je gewoon blijven doen wat je altijd al deed: sporten, vrijen, werken en op vakantie gaan. Het is belangrijk om goed naar de signalen van je lichaam te luisteren. Zorg goed voor jezelf. Tijdens de zwangerschap is er een aantal zaken waar je extra op moet letten, zoals:

Alcohol

Alcohol in de zwangerschap is schadelijk voor de baby. Onduidelijk is hoeveel alcohol schadelijk is. Het advies is daarom geen alcohol te drinken gedurende de zwangerschap.

Roken

Roken tijdens de zwangerschap is erg slecht voor de baby. Niet alleen zelf roken, maar ook meeroken is schadelijk. De schadelijke stoffen uit sigaretten zorgen voor een vermindering van de doorbloeding van de placenta. De baby krijgt hierdoor minder zuurstof en groeit minder goed. Kinderen van moeders die gerookt hebben, hebben gemiddeld een lager geboortegewicht en worden eerder geboren. Deze kinderen zijn daarom kwetsbaarder. Als ze ouder zijn, hebben de kinderen vaker last van hun luchtwegen. Er zijn ook aanwijzingen dat de kans op wiegendood voor een baby groter is als er in de omgeving gerookt wordt. Rook zelf dus niet als je zwanger bent en vermijd ruimtes waar gerookt wordt. Kijk voor meer informatie op www.stivoro.nl.

Drugs

Het gebruik van drugs tijdens de zwangerschap is schadelijk voor de baby. Alle soorten drugs worden ontraden. De baby kan verslaafd raken en moet na de bevalling afkicken. Ook zijn er gezondheidsrisico’s voor de baby in de zwangerschap. Als je drugs gebruikt, vertel dit dan aan je verloskundige of gynaecoloog zodat je begeleid kan worden in het stoppen.

Medicijnen

Tijdens de zwangerschap moet je oppassen met medicijnen. Niet alleen met voorgeschreven medicijnen, maar ook met medicijnen die je koopt bij de drogist of apotheek. Vertel het je verloskundige of gynaecoloog als je medicijnen gebruikt en welke medicijnen. Het is goed om de apotheek in te lichten dat je zwanger bent of wilt worden. Er kan dan rekening gehouden worden met de medicijnkeuze.

Besmettelijke ziekten

Sommige kinderziekten kunnen schadelijk zijn als je deze krijgt in de zwangerschap. Is er iemand in je omgeving met een kinderziekte zoals waterpokken, rode hond of de vijfde ziekte, neem dan contact op met de verloskundige, gynaecoloog of de huisarts. Met name als je de ziekte zelf nog niet gehad hebt.

Kattenbak en tuinieren

In kattenontlasting komt een parasiet voor die toxoplasmose kan veroorzaken. Een besmetting met toxoplasmose kan aangeboren afwijkingen bij de baby veroorzaken. Verschoon daarom als je zwanger bent niet zelf de kattenbak of draag handschoenen. Draag ook handschoenen als je gaat tuinieren.

Schadelijke stoffen en straling

Vermijd in de zwangerschap de volgende stoffen zo veel mogelijk: verf op terpentinebasis, chemicaliën (bijvoorbeeld ontwikkelvloeistof) en bestrijdingsmiddelen. Haarverf is ongevaarlijk, maar pakt soms wel anders uit in de zwangerschap! Röntgenonderzoek is soms uit te stellen tot na de zwangerschap. Als dit niet kan, vertel dan dat je zwanger bent. Je krijgt dan een speciale schort ter bescherming van de baby. Een MRI scan is niet gevaarlijk voor de baby. Van computerbeeldschermen en magnetrons is geen schadelijke invloed aangetoond.

Sporten

Blijf lekker sporten in de zwangerschap zoals je gewend bent. Let goed op je lichaam en doe het rustiger aan als je klachten hebt. Zorg voor voldoende vochtinname tijdens het sporten. Sporten waar veel lichaamscontact bij is, met name in het buikgebied en sporten waarbij je gemakkelijk kunt vallen, zijn nu af te raden. Denk bijvoorbeeld aan: hockey, vechtsporten, volleybal, voetbal en skiën. Duiken is onverstandig tijdens de zwangerschap in verband met een grote kans op duikersziekte (decompressieziekte).

Vakantie

Als je zwanger bent, kan je gewoon op vakantie gaan. Ga je naar een verre bestemming, neem dan contact op met de huisarts of GGD voor reisadvies en eventuele vaccinaties. Vliegen in de zwangerschap is medisch gezien geen probleem. Maar houd er rekening mee dat vliegtuigmaatschappijen meestal geen vrouwen, die langer dan 32 – 34 weken zwanger zijn, willen vervoeren in verband met een mogelijke bevalling in het vliegtuig. Hou ook op vakantie rekening met wat je eet en drinkt.

Seks

Zolang je zelf zin hebt in vrijen, kan je dit de hele zwangerschap doen. Alleen niet in geval van bloedverlies of als je vliezen gebroken zijn. Door te vrijen kan je geen miskraam krijgen of te vroeg bevallen. Hoe je seks in de zwangerschap beleeft, kan wisselen per vrouw en ook per zwangerschap. Ook de partner kan het anders beleven. Als je problemen hebt met vrijen of je hebt vragen, kan je dit bespreken met de verloskundige of gynaecoloog. Ook als je (eerder) negatieve ervaringen hebt gehad.

Werk

In de wet zijn regelingen opgenomen voor zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Werk waarin je wordt blootgesteld aan schadelijke stoffen, chemicaliën, trillingen of infectierisico’s is af te raden voor een zwangere vrouw. Ook lichamelijk zwaar werk is af te raden. Een zwangere is niet verplicht ’s nachts te werken en heeft recht op extra pauzes. Dit geldt tot zes maanden na de bevalling. Als je borstvoeding geeft, heb je recht op tijd om te voeden of te kolven. Als je vragen hebt over je werksituatie, stel deze dan aan je werkgever en eventueel de bedrijfsarts. Als je werk niet meer uitvoerbaar is, heb je recht op een aanpassing van de werkzaamheden of op vervangend werk.

Voedingsadviezen

Goede voeding is nog belangrijker als je zwanger bent. Dit betekent niet dat je ‘voor twee’ moet eten. Het is van belang dat je gezond en gevarieerd eet en gebruik maakt van verse producten. Eet liever een aantal keer een klein beetje, dan een hele grote hoeveelheid in een keer. Lijnen is af te raden als je zwanger bent. Er komen dan stoffen vrij uit het vetweefsel die schadelijk zijn voor de baby tijdens de zwangerschap en de borstvoedingsperiode. Een diëtiste kan tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode ondersteuning en advies geven op het gebied van gezonde voeding. Voor zwangere vrouwen zijn sommige voedselinfecties gevaarlijk. Je kan dit voorkomen door goed op je voeding te letten en sommige producten te laten staan.

Listeria

Eet geen kaas gemaakt van rauwe melk (‘au lait cru’ of ongepasteuriseerde melk). Hier kan de listeriabacterie in groeien. Deze bacterie is niet gevaarlijk voor volwassenen, maar kan wel gevaarlijk zijn voor een ongeboren baby. Kazen die gemaakt zijn van gepasteuriseerde melk kan je gewoon eten. Gebruik zo veel mogelijk verse producten en bewaar voedsel zo kort mogelijk in de koelkast. In groenten, kip, vlees en vis kan ook de listeriabacterie groeien. Tijdens bakken en koken wordt de bacterie gedood.

Toxoplasmose

Zorg ervoor dat je alleen vlees eet dat goed doorbakken is. Dus geen filet américain, rosbief of carpaccio. Was alle groenten en fruit goed. In rauw of onvoldoende verhit vlees en ongewassen groenten en fruit kan een parasiet voorkomen die toxoplasmose veroorzaakt. Een toxoplasmosebesmetting kan aangeboren afwijkingen bij de baby veroorzaken.

Vitamine A

Eet in de zwangerschap geen lever en wees matig met producten waar lever in verwerkt is, bijvoorbeeld paté of leverworst. Lever bevat veel vitamine A en dit kan schadelijk zijn voor de baby.

Cafeïne

Koffie met cafeïne mag wel gedronken worden in de zwangerschap, maar zo min mogelijk. Een alternatief is cafeïnevrije koffie.

Foliumzuur

Als je nog geen foliumzuur slikt (zie ook bij het kopje “zwanger worden”) dan kan je alsnog beginnen en dit tot tien weken zwangerschap gebruiken. Gebruik elke dag één tablet van 0,4 of 0,5 milligram. Foliumzuur is te verkrijgen bij de drogist of apotheek. Door het slikken van foliumzuur verkleint de kans op een kind met een open rug of waterhoofd.

Vitaminepreparaten

Speciale vitamines worden door verloskundigen niet aangeraden. Als je gezond en gevarieerd eet, is het niet nodig. Soms is het wel nodig om extra vitamine D te gebruiken als je zwanger bent. Overleg dit met de verloskundige of gynaecoloog. Voor meer informatie over voeding en vitaminen kun je kijken op www.voedingscentrum.nl.
Zodra je zwanger bent, vinden er een hoop veranderingen plaats in je lichaam. Deze veranderingen ervaart elke vrouw anders. Door de lichamelijke veranderingen kan je last hebben van klachten. Als je ergens zorgen over hebt, overleg dit dan altijd met je verloskundige of gynaecoloog. Hieronder worden de veranderingen en de meest voorkomende klachten en kwaaltjes beschreven.

Aambeien

Aambeien bestaan uit uitstulpingen van bloedvaatjes bij de anus. Aambeien jeuken soms en kunnen pijn doen. Als je druk zet bij de ontlasting kan het verergeren. Probeer daarom harde ontlasting te voorkomen.

Bandenpijn

Door de zwangerschapshormonen worden alle banden in het lichaam wat slapper. Ook de banden waarmee de baarmoeder vastzit aan de rest van de buik. In perioden van groei kun je voelen dat de banden wat uitgerekt worden. Dit geeft een zeurderige buikpijn rechts en links in de buik. Vooral bij bewegingen kun je er last van hebben, bijvoorbeeld als je opstaat of omdraait in bed. Bandenpijn kan geen kwaad.

Bloedverlies

Bloedverlies komt vaak voor in de zwangerschap. Vooral in de eerste twaalf weken. Het bloedverlies kan verschillende oorzaken hebben. Het kan door de innesteling van het vruchtje veroorzaakt worden of door een wondje aan je baarmoedermond. Soms is er sprake van een miskraam. Neem bij bloedverlies contact op met de verloskundige of gynaecoloog.

Bloedtoename

Tijdens de zwangerschap neemt je bloedvolume toe. In plaats van vijf liter bloed, heb je nu zes tot zes-en-een-halve liter bloed in je lichaam. Het hart moet harder werken om al dit bloed het lichaam rond te pompen. Hierdoor slaat het hart sneller dan normaal.

Bekken- en rugklachten

In de zwangerschap verandert je gewicht en worden de bekkengewrichten beweeglijker. Dit veroorzaakt soms klachten aan bekken of rug. Als je hier veel last van hebt, neem dan contact op met je verloskundige of gynaecoloog. Blijf wel bewegen en let op je houding. Eventueel kan je door een fysiotherapeut begeleid worden.

Haar

Je haar wordt meestal tijdens de zwangerschap voller en glanzender. Dit komt omdat de doorbloeding van het lichaam beter is, dus ook van de hoofdhuid. Na de bevalling vallen al deze extra haren helaas weer uit.

Harde buiken

De spieren van de baarmoeder trekken de gehele zwangerschap af en toe samen. Dit noem je harde buiken. Dit zijn geen weeën en hier ga je niet van bevallen. Af en toe een harde buik is niet erg. Als het vaker voorkomt of je maakt je zorgen, overleg dan met je verloskundige of gynaecoloog.

Maagzuur

Door de zwangerschap kan je last krijgen van brandend maagzuur. Let op wat je eet. Sommige producten verergeren het maagzuur, zoals koffie, sinaasappelsap, vet en koolzuur. Als je er veel last van hebt, overleg dan met de verloskundige of gynaecoloog.

Moe

Vooral in het begin van de zwangerschap kan je erg moe zijn. Dit komt meestal door alle veranderingen die plaats vinden in het lichaam. Geef toe aan je behoefte en rust voldoende.

Misselijk

In de eerste drie tot vier maanden kan je misselijk zijn en overgeven. Dit komt door de hormonale veranderingen. Zorg ervoor dat je maag niet leeg is en eet telkens kleine beetjes. Je merkt zelf welke voeding het best te verdragen is.

Spataderen

Spataderen kunnen in de zwangerschap aan de benen ontstaan, maar ook bij de schaamlippen. Zorg voor regelmatige beweging en voorkom lang zitten en staan. Gebruik eventueel in overleg met de verloskundige of huisarts een speciale kous. Na de bevalling nemen de spataderen meestal weer af in grootte en hoeveelheid.

Vaginale afscheiding

Afscheiding in de zwangerschap is heel normaal. Het is vaak meer dan buiten de zwangerschap. Als het van kleur verandert, een abnormale geur heeft of jeuk, pijn of een branderig gevoel veroorzaakt, dan moet je contact opnemen met de verloskundige of gynaecoloog.

Vaak plassen en urineverlies

Tijdens de zwangerschap moet je vaker plassen. Naarmate je verder zwanger bent, neemt de druk van de baarmoeder op de blaas toe. Het is ook niet ongewoon om af en toe wat urine te verliezen. Ook de bekkenbodemspieren zijn wat slapper geworden. Als je heel vaak aandrang hebt en het plassen branderig is, dan heb je misschien een blaasontsteking. Laat de urine dan door de huisarts controleren.

Vocht vasthouden

Het lichaam houdt meer vocht vast in de zwangerschap. Dit zie je soms bij de enkels en voeten. Leg je benen wat hoger als je zit of ligt en zorg voor voldoende beweging. Laat het eventueel ook aan je verloskundige of gynaecoloog zien.

Verstopping

De darmen werken door de zwangerschapshormonen wat langzamer. Hierdoor wordt de ontlasting wat harder en heb je misschien ook minder vaak ontlasting. Je moet de darmen dus flink aan het werk houden door het eten van vezelrijke voeding, voldoende vochtinname en lichaamsbeweging.

Emotionele veranderingen

De zwangerschap is voor de meeste vrouwen en hun partners een tijd van grote veranderingen. Het gaat gepaard met veel verschillende emoties. Positieve, maar soms ook negatieve emoties. Als je merkt dat de negatieve emoties gaan overheersen, praat dan met je verloskundige of gynaecoloog. Erover praten lucht vaak al op en als het nodig is kan de verloskundige of gynaecoloog je doorverwijzen om verdere ondersteuning te krijgen.
In veertig weken groeit je baby uit van een paar celletjes tot je kind van ongeveer 50 centimeter en 3,5 kilogram.

De eerste drie maanden

Bij zes weken zwangerschap is de baby ongeveer 1 centimeter groot. Het hart, de maag, darmen en hersenen hebben zich al ontwikkeld. Het hartje begint te kloppen. Als je drie maanden zwanger bent, begint ook het gezicht van de baby zich te ontwikkelen. De baby heeft handjes en voetjes. De baby is nu ongeveer 8 centimeter groot. De baby beweegt al veel, maar je kunt dit meestal nog niet voelen.

Van drie maanden tot zes maanden

In deze periode groeit de baby alleen nog maar. Van ongeveer 17 centimeter bij zestien weken tot 30 centimeter bij vierentwintig weken zwangerschap. De baby weegt op dat moment 600 gram. De oogjes gaan nu af en toe open. Met de doptone (apparaatje om de hartslag te horen) kunnen jij en je partner de baby goed horen. Vanaf ongeveer achttien weken kan je de baby voor het eerst voelen bewegen. Als je al eerder zwanger bent geweest, kan je het soms al eerder voelen!

De laatste drie maanden

De baby groeit door tot ongeveer 50 centimeter en weegt 3-3,5 kilogram tegen het einde van de zwangerschap. Vanaf 36 weken is hij ongeveer 30 gram per dag gegroeid. De baby slaapt, speelt en kan op zijn duim zuigen. Je voelt de baby duidelijk bewegen en je kan onderscheid maken tussen de bewegingen. Meestal ligt de baby met het hoofd naar beneden.
Het volgen van een zwangerschapscursus is een goede manier om je voor te bereiden op de bevalling. Er is ook veel aandacht voor de zwangerschap en de eerste periode met de baby. Ervaren docenten geven informatie over allerhande onderwerpen en vaak richt de cursus zich ook op bewegen en fit blijven. Daarnaast is het gezellig om met andere zwangere vrouwen uit de omgeving contact te hebben. (zie ook onze website onder het kopje “Extra’s, Cursussen”)
Naast het voorbereiden op de bevalling, is het ook goed om je voor te bereiden op de borstvoeding. Als je weet wat je kan verwachten en hoe borstvoeding werkt, voel je je vaak zekerder. In de zwangerschap kan je bij Careyn Kraamzorg een borstvoedingsbijeenkomst bijwonen. Ook is het mogelijk om al in de zwangerschap een afspraak te maken met een lactatiekundige van Careyn Kraamzorg ter voorbereiding op de borstvoedingsperiode; bijvoorbeeld als je problemen verwacht of omdat je een slechte borstvoedingservaring hebt gehad. Meer informatie over borstvoeding kan je vinden op onze website onder het kopje “Borst – en flesvoeding”.
In Nederland heeft iedere vrouw recht op zestien weken zwangerschapsverlof. Dit verlof is bedoeld om uitgerust aan de bevalling te beginnen en om na de bevalling goed te herstellen en als er borstvoeding wordt gegeven, de borstvoeding goed te laten verlopen. Je kan zelf kiezen wanneer je het zwangerschapsverlof wilt laten ingaan: met 34 weken of 36 weken zwangerschap. Na de bevalling blijven er dan nog 10 of 12 weken verlof over. Als je eerder bevalt dan de uitgerekende datum, dan blijft het verlof 16 weken in totaal. Als je later bevalt, dan duurt het verlof ook langer. Je hebt dus altijd recht op 10 weken verlof na de bevalling. Behalve het zwangerschapsverlof is er ook een regeling voor ouderschapsverlof. Zie voor meer informatie www.szw.nl.